03.12.2012 У 2013 році розпочнеться реалізація Регіонального плану дій з охорони навколишнього природного середовища Закарпатської області на 2013-2015 роки

IMG_7234nnn

Нині начальник Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Закарпатській області Андрій Погорєлов зустрівся з радіожурналістами ОДТРК «Тиса ФМ». Журналістів цікавили питання щодо заходів Регіонального плану дій з охорони навколишнього природного середовища Закарпатської області на 2013-2015 роки:

–       Андрію Вікторовичу, днями розпорядженням голови облдержадміністрації затверджений регіональний план дій з охорони навколишнього природного середовища Закарпатської області на 2013-2015 роки. Кілька слів про завдання, цілі та фінансування заходів…

–     Регіональний план дій з охорони навколишнього природного середовища Закарпатської області на 2013-2015 роки було розроблено Держуправлінням ОНПС в Закарпатській області на основі Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки, враховуючи цілі Стратегії державної екологічної політики України на період до 2020 року та пропозиції управлінь облдержадамінстрації, громадських організацій природоохоронного спрямування та природоохоронних установ краю. Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Закарпатській області організовуватиме та забезпечуватиме контроль за його виконанням.

Регіональний план дій затверджений головою облдержадміністрації, чітко визначає терміни, відповідальність, джерела фінансування заходів, спрямованих на досягнення цілей екологічної Стратегії України. Уже з початку наступного року ми зможемо реалізувати ряд природоохоронних заходів, які є першочерговими для Закарпаття .

Фінансування РПД здійснюватиметься за рахунок місцевих та обласного фондів охорони навколишнього природного середовища, коштів місцевих бюджетів та державного бюджету, державного фонду охорони навколишнього природного середовища, коштів підприємств, установ, організацій, добровільних внесків осіб та громадян, інших джерел, що не суперечить законодавству. Таким чином протягом наступних трьох років у рамках РПД передбачена реалізація природоохоронних заходів на загальну суму близько  421 млн. грн. Заходи у Плані згруповані відповідно до цілей:

1.Підвищення рівня суспільної свідомості.

2.Поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки.

3.Досягнення безпечного для здоров’я людини стану навколишнього природного середовища.

4.Інтеграція екологічної політики та удосконалення системи інтегрованого екологічного управління.

5.Припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття і формування екологічної мережі.

6.Забезпечення екологічного збалансованого природокористування.

7.Удосконалення регіональної екологічної політики.

Регіональний план дій був винесений, в установленому порядку, на обговорення громадськості, опрацьовано і враховано близько 150 пропозицій та зауважень. До речі, громадські екологічні організації пропонують у наступному році, після затвердження районних та міських планів дій з охорони навколишнього природного середовища, розробити та затвердити обласну програму з охорони навколишнього природного середовища на 2014-2020 роки.

–       Які результати очікуєте від реалізації Плану?

–      Поетапне виконання заходів призведе, насамперед, до зменшення обсягів викидів від стаціонарних джерел до 2015 року на 10 відсотків, зменшення обсягів викидів забруднених зворотних воду у поверхневі водойми у населених пунктах області, зменшення обсягів утворення відходів та їх утилізація, створення територій та об’єктів природо-заповідного фонду, зниження інтенсивності ерозійних процесів, підвищення родючості ґрунтів, удосконалення системи моніторингу довкілля тощо.

–     Які ще природоохоронні програми реалізовуються в області на даний час?

– Одночасно з регіональним планом дій будуть реалізовуватись наступні програми:

1.Програма перспективного розвитку природно-заповідної справи та екологічної мережі у Закарпатській області на 2006 − 2020 роки, затверджена рішенням обласної ради від 12.01.2006 № 695.

2. План заходів, спрямованих на реалізацію Стратегії виконання Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат на 2008 − 2020 роки від 05.02.2008 року.

3. Програма поводження з твердими побутовими відходами у Закарпатській області на 2012 − 2014 роки, затверджена рішенням обласної ради від 02.03.2012 № 422.

4. Програма „Питна вода Закарпаття” на 2006 − 2020 роки, затверджена рішенням обласної ради від 12.01.2006 № 690.

5. Програма комплексного протипаводкового захисту у басейні р. Тиса у Закарпатській області на 2002 − 2006 роки та прогноз до 2015 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2001 року № 1388.

6. Програма комплексного протипаводкового захисту у басейні р. Тиса у Закарпатській області на 2006 − 2015 роки в новій редакції, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2006 року № 130.

7. Програма комплексного протипаводкового захисту у басейні р. Тиса  у Закарпатській області на 2006 − 2015 роки, затверджена рішенням Закарпатської обласної ради від 22.12.2005 № 667 та рішенням облради від 23.05.2008 № 551 „Про внесення змін та доповнень до Програми комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиса у Закарпатській області на 2006 − 2015 роки”.

8. Програма із благоустрою населених пунктів на 2012 – 2016 роки, затверджена розпорядженням голови Закарпатської облдержадміністрації 19.10.2012 № 558.

9. Програми реалізації природоохоронних заходів на 2013, 2014, 2015 роки (затверджуються обласною радою).

–      Нещодавно в області рішенням сесії облради створено два нові об’єкти природно-заповідного фонду…

–      Проекти обох рішень розроблено Державним управлінням ОНПС в Закарпатській області.  Перше – щодо створення лісового заказника місцевого значення “Привододільний” у лісфонді ДП “Воловецьке ЛГ” (без вилучення площі від землекористувача на площі 722 га.) з метою охорони та збереження букових, буково-яворових і буково-ялинових лісів, які виконують протиерозійну, водорегулюючу та інші функції, та рідкісних і зникаючих видів рослинного світу, видів рослин занесених до Червоної книги України.

Друге – про створення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Сквер Т. Масарика» в Ужгороді. Останнє забезпечує охорону, збереження біорізноманіття, зелених насаджень, у складі яких цінні екзоти, види дерев та кущів, та з метою збереження рекреаційної, освітньо-виховної і пізнавальної території.

Залишити коментар